Privacy in de zorg

Vergaderingen

De vergaderdata in 2020 van RPCG-ZUID zijn op maandag 16 maart, 8 juni, 14 september en 14 december.

De vergaderdata in 2020 van RPCG-WEST zijn op vrijdag 20 maart, 19 juni, 25 september en 18 december. 

De RPCG heeft over de volgende onderwerpen advies uitgebracht:

2018 2019
Wat is een elektronisch uitwisselingssysteem? Prescreenen proefpersonen
Wanneer is een verwerkersovereenkomst nodig? Toestemming zorgverlenersportaal
Vergoeding afschrift medisch dossier Gegevensuitwisseling ziekenhuis - RAV
Terugzoeken patiëntgegevens door studenten  Richtlijn delen van medische informatie
Toestemming toegang huisarts tot ziekenhuis-EPD  Verstrekken namen medewerkers uit logbestanden
Onderzoek met patiëntgegevens  Behandelrelatie zonder behandelingsovereenkomst
 


Vragen of onderwerpen over privacy kunt u aan de RPCG voorleggen via het lid (afgevaardigde) van uw instelling.