Privacy in de zorg

Vergaderingen

De vergaderdata in 2022 van RPCG-ZUID zijn op maandag 14 maart, 13 juni, 12 september en 12 december.

De vergaderdata in 2022 van RPCG-WEST zijn op vrijdag 25 maart, 24 juni, 23 september en 16 december. 

De RPCG heeft over de volgende onderwerpen advies uitgebracht:

2020 2021
Richtlijn delen van medische informatie (herziening 2020)  Toegang tot eigen patiëntendossier
Behandelrelatie zonder behandelingsovereenkomst (herziening 2020) Bewaartermijn patiëntendossiers
Het recht op vergetelheid en vernietiging Richtlijn delen van medische informatie (herziening 2021)
Dossierinzage door klachten- en calamiteitencommissie Terugkopelling diagnose door ziekenhuis aan ambulancedienst
  Behandelingsovereenkomst patiënt-laboratorium
  Toegang poli-apotheek tot HiX en Epic
   


Vragen of onderwerpen over privacy kunt u aan de RPCG voorleggen via het lid (afgevaardigde) van uw instelling.