Privacy in de zorg

Vergaderingen

De vergaderdata in 2021 van RPCG-ZUID zijn op maandag 8 maart, 14 juni, 13 september en 13 december.

De vergaderdata in 2021 van RPCG-WEST zijn op vrijdag 26 maart, maandag (!) 21 juni, vrijdag 24 september en 17 december. 

De RPCG heeft over de volgende onderwerpen advies uitgebracht:

2019 2020
Prescreenen proefpersonen Richtlijn delen van medische informatie (herziening 2020)
Toestemming zorgverlenersportaal Behandelrelatie zonder behandelingsovereenkomst (herziening 2020)
Gegevensuitwisseling ziekenhuis - RAV Het recht op vergetelheid en vernietiging
Richtlijn delen van medische informatie  Dossierinzage door klachten- en calamiteitencommissie
Verstrekken namen medewerkers uit logbestanden    
Behandelrelatie zonder behandelingsovereenkomst   
   


Vragen of onderwerpen over privacy kunt u aan de RPCG voorleggen via het lid (afgevaardigde) van uw instelling.