Privacy in de zorg

Vergaderingen

De vergaderdata in 2024 van RPCG-ZUID zijn op maandag 11 maart, 10 juni, 9 september en 9 december.

De vergaderdata in 2024 van RPCG-WEST zijn op vrijdag 22 maart, 14 juni, 20 september en 20 december. 

De RPCG heeft over de volgende onderwerpen advies uitgebracht:

2022 2023
Reikwijdte patiëntendossier Film- en fotografeerbeleid in ziekenhuizen
Behandelrelatie zonder behandelingsovereenkomst (herziening 2022) Informeren van familieleden
Informeren thuisapotheek bij opname Toegang tot OK- en SEH-overzichten
Farmacogenetische screening  
Behandelingsovereenkomst patiënt-laboratorium (herziening 2022)  
Verstrekking nierfunctiewaarden op recept  
   


Vragen of onderwerpen over privacy kunt u aan de RPCG voorleggen via het lid (afgevaardigde) van uw instelling.